Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

 

         

 

    АКТУАЛНО ЗА ИНСТИТУТ НБПМКК

 

  • През октомври 2023 г. НБПМКК се ресертифицира успешно по ISO 9001:2015 с обхват „Съхранение, предоставяне, внос и износ на микроорганизми и клетъчни култури“.

Сертификат на Системата за управление

 

  • От юли 2023 г. типовите щамове бактерии, предлагани от НБПМКК, са включени на сайта за бактериална номенклатура - List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature (LPSN).

 

  • От 15 декември 2021 г. е активен динамичен каталог на микроорганизмите, с търсачка по номер или ключова дума. На този етап включва предимно най-често търсените сертифицирани щамове бактерии, дрожди и плесени.

CATALOGUE OF MICROORGANISMS

 

  • През септември 2021 г. НБПМКК навърши 10 години като специализиран институт в структурата на ХТМУ-София.

Виртуална разходка

 

  • От юли 2021 г. Институт НБПМКК има нов сайт. Надяваме се да е по-функционален и удобен за нашите потребители.
    Актуализиран е Каталогът на контролни щамове микроорганизми, включващ 130 обекта.

Контролни щамове

Списък на щамове, предоставяни със сертификат

 

  • НБПМКК предлага набор от щамове микроорганизми, които са подходящи за учебни цели във Висшите учебни заведения, имащи в програмите си курсове в областта на микробиологията.

Учебни щамове

 

Актуализация: Ноември, 2023 г.