Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало  > Услуги > Инструкции > Отваряне на ампула


 

 

УПЪТВАНЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА АМПУЛИ С ЛИОФИЛИЗИРАНИ МИКРОБИОЛОГИЧНИ ОБРАЗЦИ

 

Отварянето на ампули с лиофилизирани микробиологични обекти, както и последващата работа с тях, се извършва само в специализирани лабораторни помещения и микробиологични боксове, отговарящи на изискванията за безопасна работа с микробиологични материали!

 1. Извадете ампулата от транспортната опаковка, отстранете етикета и я обтрийте с 70% етанол или с използвания в лабораторията дезинфектант.

 1. Обвийте/поставете ампулата в сгъната стерилна марля/“джоб“, така че да се покрие 3⁄4 от страната на горния й край.

 1. Счупете ампулата през марлята с рязък удар от метален предмет (тънки клещи/ чукче, предварително обработени с 70% етанол). Внимава се счупването да е на разстояние 1/3 от върха.

 1. Извадете внимателно ампулата от марлята (без счупените стъкла) и я поставете на подходяща стойка.

 1. Поставете стерилно с микропипета (автоматична пипета или спринцовка) в ампулата 0,2 мл 0.1 % пептонна вода или течна хранителна среда, според изискванията на щама. Захлупете ампулата с подходящ стерилен контейнер.

 2. Оставете културата да се да се възстанови при стайна температура за 30 мин (в ламинар, при включен поток, или в близост до запалена спиртна лампа).

 1. Хомогенизирайте съдържанието на ампулата стерилно с микропипета (автоматична пипета или спринцовка) и прехвърлете суспензията в епруветка с 3÷5 мл течна среда, препоръчвана за щама.

 1. Хомогенизирайте суспензията в епруветката като разбърквате интензивно с пипета или на вибрираща бъркалка.

 1. Поставете културата в термостат при условия и период, препоръчвани за развитие на щама.

 2. Получената жива култура можете да посеете на агаризирани и течни среди в зависимост от целите на работата.

 3. Всички отпадъци от работата по отварянето на ампулата се обеззаразяват чрез автоклавиране при 1,5 атм (127оС) за 45÷60 мин.

 4. При нужда ампулите с лиофилизирани микробиологични образци се съхраняват в обикновен хладилник (4 ÷ 8oС).