Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > Полезни връзки


 

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

 

           ​

Химикотехнологичен и металургичен университет

Патентно ведомство на Република България

АИСОХБФ – Алианс за интелектуалната собственост в областта на фармацията, химията и биологията (в т.ч. и микробиология).
 

Организации за микробни колекции

WFCC World Federation for Culture Collections

WDCM – WFCC World Data Centre for Microorganisms

ECCO European Culture Collections’ Organisation

WIPOWorld Intellectual Property Organization
 

Номенклатура на микроорганизми и вируси

Catalogue of Life – Indexing the world’s known species

LPSN – List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature

MycoBank Database – Fungal Databases, Nomenclature & Species Banks

CABI databases – Fungal names

ICTV – International Committee on Taxonomy of Viruses

DPV – Database of Plant Viruses

ABSA Risk Group Database
 

Биоразнообразие

МОСВ Биологично разнообразие, генетични ресурси

ABS Clearing-House Интернет платформа за обмен на информация за достъпа и споделяне на ползите от използването на генетичните ресурси