Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

 

КОЛЕКЦИЯТА НА НБПМКК

НБПМКК е национален център за микробиологични ресурси. Колекцията включва бактерии, актиномицети, дрожди, плесени, плазмидосъдържащи микроорганизми, животински и растителни вируси, животински клетъчни култури. В нея се съхраняват авторски, колекционни, типови и контролни щамове от целия свят, необходими за здравеопазването, промишлеността и селското стопанство, образованието и науката. Към настоящия момент общият брой на обектите е 7400 щама, а много от тях могат да се намерят единствено в НБПМКК. Уникалността на колекцията се изразява в големия брой щамовете от над 900 вида микроорганизми от над 350 рода.

НБПМКК е референтна колекция, тъй като е член на World Federation of Culture Collections и European Culture Collection's Organization (ISO 11133:2014, т. 3.4.2). Предлаганите образци микроорганизми са на нулев пасаж и са референтни материали.

НБПМКК поддържа 130 контролни щама бактерии, дрожди и плесени, които се препоръчват от ISO 11133/2014 за контрол на хранителни среди, храни и води. Предлагат се и множество други щамове, необходими за прилагането на микробиологични стандарти, за верификация и валидиране на микробиологични методи за тестиране на дезинфектанти, консерванти, козметични продукти, антибиотици, стерилност и др., както и изисквани от European Pharmacopoeia, добрата лабораторна и производствена практика. НБПМКК съхранява и редица типови или учебни култури. Всички тези микроорганизми са сертифицирани, тъй като са преминали качествен контрол за клетъчна и колониална морфология, за биохимичен профил с търговски полимикротестове и други идентификационни системи.

Контролни щамове микроорганизми

Предлагани от НБПМКК контролни щамове микроорганизми са включени в Reference Strain Catalogue и Global Catalogue of Microorganisms на WDCM (световен център за бази данни за микроорганизми към WFCC).

Над 100 типови щамове бактерии, поддържани от НБПМКК, се цитират на сайта за бактериална номенклатура – List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature (LPSN).

НБПМКК и закрилата на интелектуалната собственост
XI национален семинар с международно участие „Интелектуалната собственост и академичната етика в университетите“, организиран в УниБИТ на 6 април 2023 г.

Колекцията в цифри - 2024 г.

 

Актуализация: Юни, 2024 г.