Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > Каталози > Микроорганизми > Учебни щамове


 

 

 

      

        

 

УЧЕБНИ ЩАМОВЕ

Институт Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК, NBIMCC) предлага набор от щамове микроорганизми (бактерии, актиномицети, дрожди и плесени), които са подходящи за учебни цели във Висшите учебни заведения, имащи в програмите си курсове в областта на микробиологията.

Списък на учебни щамове микроорганизми

Галерия – бактерии

Галерия – актиномицети, дрожди и плесени