Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

     

ФОРМУЛЯРИ

I. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

1. Приемане на депозит на микробиологични образци
2. Предоставяне на микробиологични образци
3. Доставка на микробиологични образци от чужбина
4. Изпращане на микробиологични образци за чужбина
5. Издаване на удостоверения за микробиологични образци
6. Информационни справки за микробиологични обекти
II. ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
III. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В НБПМКК

 

*Образци на издаваните от НБПМКК документи