Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > Услуги > Подаване на жалби, сигнали и предложения


 

 

 

         

 ​

 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  • Ако не сте удовлетворени от качеството на предоставените от НБПМКК микробиологични образци, попълнете формуляр „Жалба за предоставен щам от НБПМКК”.
  • Изпратете жалбата по e-mail: info@nbimcc.org или я донесете в НБПМКК (ст. 1.1).
  • НБПМКК разглежда жалбата в срок от 3 работни дни и осъществява контакт с Вас за изясняване на проблема.
  • НБПМКК извършва необходимите проверки в зависимост от вида на жалбата и спецификата на щама.
  • НБПМКК ще Ви изпрати писмен отговор дали жалбата е основателна или не.
  • Ако жалбата е основателна, ще получите нов образец за сметка на НБПМКК.

Жалби, свързани с други услуги, както и сигнали, мнения и предложения можете да изкажете в свободен текст и да внесете в офиса на НБПМКК (ст. 1.1), или да ги изпратите по пощата или на e-mail: info@nbimcc.org.

За справки виж Харта на клиента.

 

Актуализация: Април, 2021 г.