Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

           

 Бактерии                              Актиномицети

 

           

   Дрожди                                   Плесени

 

 

ГРУПИ МИКРООРГАНИЗМИ

 

НБПМКК съхранява различни групи микроорганизми – бактерии, актиномицети, дрожди, плесени и плазмидосъдържащи микроорганизми. Публичната колекция включва типови, контролни, учебни и други колекционни щамове от целия свят, необходими за здравеопазването, промишлеността и селското стопанство, образованието и науката.

НБПМКК поддържа само микроорганизми, принадлежащи към първа и втора рискова групи. Предоставяните образци микроорганизми са на нулев пасаж и са референтни материали.

Част от предлаганите микроорганизми са сертифицирани референтни щамове, тъй като са преминали качествен контрол за клетъчна и колониална морфология, за биохимичен профил с търговски полимикротестове и други идентификационни системи. За справка Контролни щамове.

 

Каталогът на микроорганизмите може да се използва по два начина:

1. Списъци по азбучен ред на видове и щамове:
  • Бактерии (вкл. актиномицети и плазмидосъдържащи бактерии)
  • Дрожди и плесени (филаментозни гъби)

2. Динамичен каталог, с възможност за търсене по номер в НБПМКК или по ключови думи.

! Динамичният каталог е в процес на попълване и на този етап включва предимно сертифицирани щамове бактерии, дрожди и плесени.

Старият каталог на НБПМКК е все още наличен за ползване.