Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

     

 

ИСТОРИЯ НА НБПМКК

 

Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК) е създадена с ПМС № 56/1983 г. от 01.01.1984 г. като държавна научна бюджетна организация, приемник на Българската колекция за типови култури (BTCC), основана през 1950 година.

От 1999 г. Банката е административна структура по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието и науката.

С ПМС № 223 от 28.07.2011 г. НБПМКК е закрита като юридическо лице и е преобразувана в специализиран институт със същото име в структурата на Химикотехнологичен и металургичен университет - София.

НБПМКК е:

  • Регистрирана под № 135 в Световната федерация на микробните колекции (WFCC) на 07.01.1986 г.
  • Член на Европейската организация на микробните колекции (ECCO) от 10.07.1987 г.
  • Международен депозиториум за микробиологични образци по "Будапещенски договор за международно признаване на депозита на микроорганизми за целите на патентната процедура” (БД) към Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) от 31.10.1987 г.
  • Участник (2003-2006 г.) в международния проект за създаване на Европейска мрежа от Центрове за биологични ресурси (EBRCN), продължение на проекта Общ достъп до биологични ресурси и информация (CABRI).

Системата за управление на Институт НБПМКК е сертифицирана през 2014 г. съгласно международния стандарт ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството“, с обхват „Съхранение, предоставяне, внос и износ на микроорганизми и клетъчни култури“. Ресертифицирана е по ISO 9001:2015 през 2017 г., 2020 г. и 2023 г.

 

Подробна история на НБПМКК - 40 години