Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

 

Цени на предоставяните външни услуги от Институт
Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури“
при Химикотехнологичен и металургичен университет
в сила от 01.07.2023 г.

 

Услуга

Цена лева
(без ДДС)

Приемане на депозит на микробиологични образци

   1. Процедура за колекционен депозит на микробиологични образци

Приемане и съхранение на микробиологични образци

безплатно

   2.  Процедура за депозит по Будапещенски договор на микробиологични образци

Приемане, консервиране и съхранение на микробиологични образци – 30 години

1000

Издаване на удостоверение за жизненост

100

Отпускане на образец

100

Съхранение след 30 годишния период (годишно)

50

   3. Процедура за сейф депозит (отговорно пазене) на микробиологични образци

Лиофилно консервиране (до 20 образци от щам)

260

Криогенно консервиране (до 20 образци от щам)

180

Съхранение на щам в лиофилна форма годишно

50

Съхранение на щам в течен азот годишно

70

Предоставяне на микробиологични образци

   1. Микроорганизми
   (най-често предоставяните щамове се отпускат с безплатен сертификат**)

Търговски дружества и частни учебни заведения

100

Администрации в публичния сектор, научни, учебни и други организации на бюджетна издръжка

70

Растяща култура се заплаща допълнително

90

   2. Животински клетъчни линии

Търговски дружества и частни учебни заведения

260

Администрации в публичния сектор, научни, учебни и други организации на бюджетна издръжка

190

   3. Доставка

Доставка на лиофилна форма в страната*

- първа зона (главни градове) в т.ч. София

12

- за останалите дестинации

30

Доставка на лиофилна/замразена форма в чужбина

по калкулация

Замразена форма за страната се предоставя само лично на потребителя

Доставка на микробиологични образци от чужбина

Закупуване на щам от чужда колекция, опаковка, транспорт и митнически такси

по калкулация

Намножаване и консервиране на щам

70

Административна такса за услугата

60

Изпращане на микробиологични образци за чужбина

Разходи по изпращане на щам за чужбина

по калкулация

Административна такса за услугата

60

Транспортна опаковка

 

- микроорганизми от 1 рискова група

8

- микроорганизми от 2 рискова група

18

Издаване на удостоверения за микробиологични образци

Удостоверение за съхранение на депозиран щам (дубликат)

10

Удостоверение за съответствие на щам

безплатно

Сертификат за щам** (за щам, за който са необходими допълнителни изследвания)

60

Информационни справки за микробиологични обекти

Извършване на проучване за щам и за доставка от чужбина

безплатно

Справка за депозирани или предоставени щамове

30

*Цените за доставка на лиофилилна форма може да се променят, в зависимост от тарифата на куриерската фирма TNT.

**Сертификатът за щам съдържа данни за произход, равенство в други колекции, рискова група, приложение, партида на лиофилизация, условия за култивиране и съхранение, морфологична характеристика, потвърждение за видова идентичност и метрологична проследимост до СРМ (за бактерии и дрожди).