Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

 

     

 

СТРУКТУРА НА ИНСТИТУТ НБПМКК ПРИ ХТМУ

 

Директор

 

Заместник директор

- дипл. инж. Снежана Димитрова

биографични данни

- доц. д-р Анжела Йорданова

биографични данни

СЕКЦИЯ "ВЪНШНИ УСЛУГИ, КОНСЕРВИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ"

Ръководител секция

- доц. д-р Анжела Йорданова

- инж. Радка Пангарова-Кожухарова, магистър (граждански договор)

Микробиолог

- Радослав Радев, магистър

Микробиолог

- Бисер Димитров, магистър

Химик-аналитик

- инж. Ивелина Велева, магистър

СЕКЦИЯ "ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ"

Ръководител секция

- Павлина Желева, магистър

Микробиолог

- Анка Каменова, магистър

Микробиолог

- Анета Михайлова, магистър

Микробиолог

- Филип Филипов, магистър

Инженер

- инж. Сава Троянов, магистър

 

Актуализация: Май, 2023 г.