Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 


 

 

         

 

 

 

 

         

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В ИНСТИТУТ НБПМКК

 

В Институт НБПМКК функционира Система за управление на база стандарта за качество ISO 9001.

Сертификат на Системата за управление

Политика по качеството

Качествен контрол на микроорганизми

 

Удовлетвореност на потребителите

Анализ на удовлетвореността на потребителите от обслужването на НБПМКК
(проведена анкета през януари-март 2015 г.)

Анализ на удовлетвореността на потребителите от обслужването на НБПМКК
(проведена анкета през февруари 2016 г.)

Анализ на удовлетвореността на потребителите от обслужването на НБПМКК
(проведена анкета през февруари-април 2017 г.)

Анализ на удовлетвореността на потребителите от обслужването на НБПМКК
(проведена анкета през януари-февруари 2019 г.)

Анализ на удовлетвореността на потребителите от обслужването на НБПМКК
(проведена анкета през февруари-март 2021 г.)

Анализ на удовлетвореността на потребителите от обслужването на НБПМКК
(проведена анкета през февруари-март 2023 г.)

 

Изказваме благодарност на всички потребители, които отговориха на анкетите и спомогнаха за подобряване качеството на обслужване в НБПМКК.

 

Актуализация: Май, 2023 г.