Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > Услуги > Публични услуги > Информационни справки за микробиологични обекти


 

 

 

         

 

 

ИНФОРМАЦИОННИ СПРАВКИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ

НБПМКК извършва справки за наличието на щамове в своята и чуждестранни колекции, както и условията за предоставянето им.

Указания за ползване на услугата:

1. Процедура по предоставяне на услугата:

  • Ако не знаете номера на търсения щам в НБПМКК, попълнете заявление по образец „Заявление за проучване на щамове по характеристика”. Можете да посочите: продуцент на …, приложение за …, латинско име, обозначение на щама, други характеристики. Приемат се и запитвания по e-mail в свободен текст. Не се извършват литературни справки за микробиологични обекти.
  • Подайте заявлението по e-mail (сканирано), чрез факс, лично в НБПМКК (стая 1.1) или го изпратете по пощата.
  • След получаване на Вашето заявление, НБПМКК ще извърши информационна справка за наличието на щам с търсените характеристики в своята или в чужди колекции и в срок до 14 работни дни ще Ви изпрати уведомително писмо за резултата.
  • След уточняване на търсения щам, попълнете формуляр „Заявление за предоставяне на щамове от НБПМКК” или формуляр „Заявление за предоставяне на щамове от друга колекция” (в горното поле на бланката поставете името на Вашата институция и изходящ номер или отпечатайте заявлението върху Ваша фирмена бланка).
  • Ако търсеният щам е на разположение в колекцията на НБПМКК, ще бъде извършена услугата „Предоставяне на микробиологични образци”.
  • Ако е необходимо изписване на търсените щамове от чужди колекции, ще бъде извършена услугата „Доставка на микробиологични образци от чужбина”.

2. Образци на документи по предоставяне на услугата.

3. Цени на услугата. Утвърдени с решение на Академичния съвет на ХТМУ от 04.02.2022 г.

4. Нормативна база по предоставянето на услугата.

Виж Харта на клиента.

 

Актуализация: Февруари, 2022 г.