Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

 

 

 

  

Контакти
 

Адрес
 

София 1756, Студентски град, бул. "Св. Климент Охридски" № 49, сграда 3
(карта)

НБПМКК

Телефон:  (02) 872 08 65; Факс: (02) 872 08 65

Външни услуги

Телефон:  (02) 872 08 65, (02) 426 62 68; Факс: (02) 872 08 65

Счетоводство

Телефон:  (02) 872 08 65

БУЛСТАТ

0006 706 730030

 

Работно време на НБПМКК – от 8.00 до 16.30 часа
Приемно време за потребители – от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.30 часа

 

 

Уважаеми потребители,
Моля, преди да ползвате услугите на НБПМКК, да се запознаете с процедурата по предоставянето им в раздел „Услуги“!
Заявки по телефон не се приемат!

       
  Електронни пощи    
 

НБПМКК

nbimcc@nbimcc.org

 

Външни услуги

info@nbimcc.org

 

Директор

Заместник директор

 

s.dimitrova@nbimcc.org, director@nbimcc.org

a.yordanova@nbimcc.org, gen.secretary@nbimcc.org