Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > Услуги > Инструкции > Важно за депозиторите


 

 

ВАЖНО ЗА ДЕПОЗИТОРИТЕ НА МИКРООРГАНИЗМИ И КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ!

 1. Институт “Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури“ (НБПМКК), в качеството си на Международен депозиториум, съхранява микробиологични обекти, депозирани за патентен депозит, съгласно „Будапещенски договор за международно признаване депозита на микроорганизми за целите на патентната процедура“ (БД), за период от 30 години.
   
 2. НБПМКК удължава срока на съхранение с още 5 години, ако са отпускани образци  последните 5 години на 30-годишния период на съхранение.
   
 3. НБПМКК приема на депозит щамове, свързани с авторски свидетелства или патент от 1985 г.
   
 4. След изтичане на периода на съхранение по БД, микробиологичните обекти преминават в публичната колекция (open deposit). Информацията за щамовете/линиите ще се публикува в каталог и могат да се предоставят образци на трети лица. По преценка на НБПМКК някои щамове/линии могат да бъдат заличени от колекцията.
   
 5. Издадените от НБПМКК преди години удостоверения за микробиологични обекти с вече изтекъл срок на съхранение по БД, не са валидни за нови патентни процедури.

     Молим, депозиторите на микроорганизми и клетъчни култури, да се свържат с НБПМКК, ако желаят техните щамове/линии да не преминават в публичната колекция. Срокът на съхранение по БД може да се удължи срещу заплащане.

 

Октомври, 2019 г.