Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > Услуги > Публични услуги > Изпращане на микробиологични образци за чужбина


 

 

 

     

 

ИЗПРАЩАНЕ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ОБРАЗЦИ ЗА ЧУЖБИНА

НБПМКК извършва износ на микробиологични образци по заявки на потребители за научноизследователска работа.
За чужбина се изпращат
само щамове, съхранявани в НБПМКК и в съответствие с Протокола от Нагоя.

Указания за ползване на услугата:

1. Процедура по предоставяне на услугата:

  • Попълнете заявление по образец „Заявление за изпращане на щамове за чужбина.
  • Подайте заявлението по e-mail (сканирано), чрез факс, лично в НБПМКК (стая 1.1) или го изпратете по пощата.
  • След получаване на Вашето заявление, в срок до 5 работни дни НБПМКК ще Ви изпрати уведомително писмо, че поема ангажимент да изпрати щамовете за чужбина на посочения адрес, заедно с проформа-фактура.
  • НБПМКК има право да откаже изпращане на микробиологични образци за чужбина, като уведоми заявителя за причините за отказа.
  • След извършване на заплащането от Ваша страна по банков път, НБПМКК ще Ви уведоми за датата и формата на изпращане на културите.

2. Образци на документи по предоставяне на услугата.

3. Цени на услугата. Утвърдени с решение на Академичния съвет на ХТМУ от 04.02.2022 г.

4. Нормативна база по предоставянето на услугата.

Процедурата по услугата се извършва до 14 работни дни след заплащане от потребителя. Виж Харта на клиента.

 

Актуализация: Февруари, 2022 г.