Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

Начало > Каталози > Other information > List of host strains and other bacterial strains used in molecular biology